Renovatie

Onder renovatie verstaan wij het uitvoeren van onderhouds- en opknapwerkzaamheden aan oude bestaande gebouwen, waaronder ook monumenten.

Het is voor ons een uitdaging om de bestaande oude stijl te behouden met eventueel gebruik van nieuwe materialen, met de voordelen van de moderne technieken.