Privacy

Bouwbedrijf Boerekamp bv, gevestigd te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Industrieweg 10 
5531 AD Bladel
+31 497 514 284
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf Boerekamp bv verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel) 
 
Doel en grondslag
Bouwbedrijf Boerekamp bv gebruikt de gevraagde gegevens alleen om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet met behulp van geautomatiseerde systemen. 
 
Bewaartermijn
Bouwbedrijf Boerekamp bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De opgegeven informatie, verzameld via onze website, wordt niet aan derden verstrekt.
 
Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf Boerekamp bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boerekamp.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.